Motivation/Motivace

Tajemství úspěchu nejbohatších lidí světa

28. ledna 2017 v 16:06 | Miss Lucy
Co stojí za tajemstvím úspěchu nejbohatších lidí světa? Nedávno byla zveřejněna studie pod vedením londýnského institutu Centre for Policy Studies, která se zaměřila na 1000 nejbohatších lidí světa tzv. ,,Superpodnikatelů". Jedná se o lidi, jejichž jmění, dle časopisu Forbes, v letech 1996 až 2010 přesáhlo 1 miliardu dolarů a kteří své bohatství získaly z vlastní činnosti, ne dědictvím.

A co tedy dle studie stojí za úspěchem těchto lidí?
1. kreativita 2. sebevědomí
3. schopnost vypořádat se s neúspěchy
4. vzdělání - vysokoškolský diplom nemá pouze 16% z nich, přičemž asi 50% z
nich má dokonce jeden z vyšších titulů (MA, MBA,JD...)
- do podvědomí se dostal podnikatel Steve jobs (Apple)
a Bill Gates (Microsoft), kteřží dosáhli úspěchu, ale
nedodělali VŠ = výjimka
5. ambice - soutěživost a ekonomicky orientované myšlení, 73% z nich uvedlo,
že k úspěchu je vedl předevší peněžní zisk a uznání ze strany vrstevníků

Podnikání dnes: Nejperspektivnějšími sektory jsou biotechnologie, technologie, informační technologie, maloobchody a finance. Nejpříznivější země pro podnikatele jsou USA, Izrael, Švýcarsko, Japonsko, Čína, Norsko, Irsko.

Steve Jobs a jeho motivační řeč:@článek z webu www.investičniweb.cz
 
 

Reklama